Dynamika v hudbě

Dynamika v hudbě, to je to, co dnes prozkoumáme.
Je to jeden z nejdůležitějších prvků hudby nebo jeden z nejdůležitějších hudebních prvků.
Nicméně moje zkušenost byla taková, že nám na tom záleží a způsob, jakým nám záleží, je špatný.
Mnoho lidí je obvykle zaměňováno s hladinou zvuku a tlakem zvuku. Zdá se to být kontroverzní, ale chceme-li uvést krátkou definici: „doktrína hladiny zvuku v hudbě“.

… Kde jsou potom skryté detaily?

Až do poloviny 18. století (barokní hudba) nikdo neoznámil žádné písemné oznámení s takovými údaji, ať už v notovém záznamu nebo v jiných spisech, a proto se hudebníci sami rozhodli o jejich použití a důrazu na ně.

music dinamic

Pointa je, že:

Dynamika je jedním z nejdůležitějších nástrojů hudební manipulace. Dynamika má hodně co do činění také s rytmem a kontrapunkt je primární podstatou každé dynamiky.

Zvuk sám o sobě nemůže být příliš hlasitý nebo tichý, takže úroveň zvuku lze vždy cítit ve srovnání s jiným zvukem. Jinými slovy, dynamika je rozdíl hladin zvuku tichých a hlasitých zvuků a také je důležitý rozsah a délka ticha mezi dvěma zvuky.

Dříve se v hudbě formovalo postupné zvyšování hlasitosti hudební pasáže (tzv. „Crescendo“) a postupné snižování hlasitosti hudební pasáže (tzv. „Decrescendo“).
Barokní hudba využívá dynamiku v menší míře a mírně, nicméně klasická hudba je velmi bohatá na dynamické efekty.

Dynamics in the music

Dynamika může být jak stabilní, tak volatilní, nebo se postupně zvyšuje a náhle, výbušná.
Podle povahy hudební dynamiky není přesná kvantita, je to spíše subjektivní představa, záleží mimo jiné na fyzické vzdálenosti mezi interpretem a publikem, akustikou místa, typu zdroje zvuku (nástroj, zpěvák) nebo interpret) a v neposlední řadě jedinečný koncept skladatele, hudebníka a posluchače.

V hudbě vybrané pro dnešek můžeme pozorovat mnoho variant dynamiky. Najdeme postupné, volatilní a také rychlé, výbušné typy dynamiky.
Jedna věc je jistá, je to senzační kytara.

Hezký den

Napsal Róbert Polgár

Kategorie: Blog