Pokyny pro úpravy článků
Naše články o testování audio a hi-fi zařízení napsal majitel společnosti Róbert Polgár, který se akustikou zabývá již 20 let. Nami napsané testy mají nesponzorovaný obsah, připravujeme je pouze na žádost našich zákazníků a vracejících se zákazníků! Články píšeme na základě našich osobních zkušeností, měření a názorů se souhlasem a souhlasem našich zákazníků. (Pokud zákazník nesouhlasí, nebudeme poskytovat fotografie z testování, umístění testu.) Ne všechny obrázky nahrané do článků jsou samy o sobě, proto také stahujeme obrázky z internetu jako ilustrace. Pokud vás to obtěžuje, napište nám a my odstraníme obrázky, proti kterým jste vznesli námitku, z našeho webu!

Obrázky, články a příspěvky nahrané na web Perfect Acoustic jsou výhradním vlastnictvím Perfect Acoustic! Jejich neoprávněné použití je zakázáno! Neoprávněné použití obrázků, článků a záznamů na webových stránkách Perfect Acoustic bude mít materiální a právní důsledky!