Většina lidí je již zvyklá žít v hlasitém, hlučném prostředí. Je téměř nemožné přesunout se na místo, kde je dokonalé ticho, a naše tělo se tomu přizpůsobilo – naučili jsme se ignorovat zvuky, které nepotřebujeme. To ale není vždy možné a existuje hladina hluku, kterou tělo již nemůže dlouhodobě snášet bez následků.

Co je hluková zátěž?

Hlukové znečištění je hluk pocházející z našeho prostředí. Tomu se opravdu nemůžeme vyhnout, alespoň ne ve všech situacích. Ve městech jsou nejmarkantnější zvuky vozidel, zvuky stavenišť, hudba z nočních klubů, hluk mluvících lidí, v kondominiích jsou často slyšet projevy a aktivity sousedů.

Snížení šumu-300x132

Mnoho lidí si myslí, že na venkově je dokonalý klid, ale kdo se odstěhuje z měst, měl by být zklamán: hluk je i ve vesnicích, jen jiný. Hluk vozidel je jednoznačně mírnější, ale na venkově je slyšet štěkot psů, zvuk sekačky nebo motorové pily, sousedské hovory na ulici, tlučení, vrtání, vyřezávání a tak dále. A to jsme ani nezmínili hlasitější domácí spotřebiče: pračku, myčku, sušičku, vysavač… ty jsou na vesnicích i ve městech.

Hluk je tedy všude a jeho vysoká úroveň je v dnešní době poměrně velkým problémem. Žijeme stále hlasitěji, což je dáno rozvojem dopravy, stále více domácích spotřebičů, rychle se rozšiřujícími staveništi. Zároveň zaznamenáváme stále více negativních dopadů, před kterými by bylo důležité se ohradit.

Jaké jsou negativní účinky hlukového smogu?

Vysoká hladina hluku bohužel ovlivňuje i naše zdraví, a ne zrovna: může být příčinou mnoha nemocí, i těch závažnějších.

Tyto problémy zahrnují hluk:

  • Poruchy spánku: jednak to může být i přímý důsledek, pokud je například v blízkosti našeho bytu noční klub a my nemůžeme kvůli odfiltrovanému hluku spát. V případě budapešťských venkovních nočních klubů je to v letních měsících neustálý problém mezi okolním obyvatelstvem. Na druhou stranu stres může ztížit spánek – viz další část.
  • Stres, nervozita: neustálé vystavování hluku vyvolává chronický stres a nervozitu, a to i nepozorovaně. Udržuje naše tělo neustále vzhůru, takže nemůžeme spát, jsme neustále napjatí až pupínky, neschopni se soustředit, což ovlivňuje všechny oblasti našeho života. Nemluvě o tom, že stres je semeništěm mnoha fyzických neduhů.
  • Bolesti hlavy: Může být přímo vyvoláno zvukem, ale stres může také přispět k tomu, že u mnoha lidí se kvůli znečištění zvukem dokonce rozvinou chronické bolesti hlavy.
  • Kardiovaskulární onemocnění: Mohou být z velké části důsledkem stresu, ale je také vědecky dokázaným faktem, že vystavení vysoké hladině hluku zvyšuje riziko mrtvice a srdečního infarktu.
  • Kognitivní poruchy a problémy s duševním zdravím: Zmiňovali jsme, že „už jsem do toho hluku blázen“ – ale jsou tací, kteří o tom nežertují. Pokud jsme nuceni existovat v neustálém hluku, mohou být způsobeny alespoň drobné duševní potíže. Může to být také problém v koncentraci a myšlení.
  • Tinnitus: Tinnitus může být přímým důsledkem vysokého hluku. V nejlepším případě je to jen dočasné: pravděpodobně jste zažili, že vám zvoní v uších po koncertě nebo hlasitém nočním klubu, ale je pravděpodobné, že to příští den přejde. Ale pokud jste neustále nebo nuceni snášet velký hluk, může se bohužel tinnitus stát i trvalým, což znamená dlouhodobější ztrátu sluchu.
  • Ztráta sluchu: Mnoho hudebníků uvádí, že se jejich sluch během let v hudebním průmyslu výrazně zhoršil – vliv měla hlasitost koncertů a zkoušek. To platí zejména pro ty, kteří si v průběhu let dostatečně nechránili sluch a berou problém na lehkou váhu. Tinnitus, tinnitus, nedoslýchavost jsou u mnoha z nich velmi časté a bohužel to je již nevratné, maximálně se dá předejít dalšímu zhoršování.

Osvěžení v hlučném světě

Absorpce zvuku-se špunty-300x169

Tiché zákoutí je osvěžením v neustálém hluku, ne náhodou odpočinkem pro tělo, což je důležité pro předcházení výše zmíněným problémům. Vytvořit ticho kolem sebe však není snadné, ale není to ani nemožné: se správnou izolací našich domovů, špunty do uší a použitím akustických závěsů můžeme udělat hodně pro to, abychom většinu hluku odfiltrovali, když chceme. na.

Pro některé práce je to nezbytné, například ve zvukových studiích, ale pro kancelářské práce může být velkou pomocí soustředění a také efektivita, pokud nejsme vystaveni neustálému hluku. Ticho je tedy důležité pro efektivní práci i zdraví – zkusme si ho vytvořit doma i v práci!

Kategorie: Blog